loadingimg

Wczytuję dane...
 • Szukaj
szt. na kwotę 0.00 PLN
Dalmierz ultradźwiękowy z laserem VOREL
  •  
  • poprzedni
  • następny
  •  
Cena:96,99 PLN
Produkt dostępny!
 • Producent: VOREL
 • Gwarancja: 2 lata
 • Realizacja zamówienia: 24 - 48 godzin

 • Opis produktu

Dalmierz ultradźwiękowy z laserem

VORELGWARANCJA 2 LATA


Dalmierz ultradźwiękowy jest urządzeniem, który za pomocą fal dźwiękowych, potrafi zmierzyć odległość przedmiotów od miernika. Pomiar odbywa się w prostej linii w zakresie od 0,91 m do 15 m. Wskaźnik laserowy pozwala stwierdzić dokładne miejsce, do którego jest mierzona odległość. Dzięki wbudowanej pamięci trzech pomiarów można wyliczyć powierzchnię i kubaturę pomieszczenia.

Dokładność pomiarowa (typowa) 0,5
Obliczanie objętości +
Obliczanie powierzchni +
Pamięć pomiarów 3
Zasięg maksymalny 15
Zasięg minimalny 0,91

Sposób użycia

- Montaż i wymiana baterii: Otworzyć pokrywę pojemnika na baterię znajdującą się w dolnej, tylnej części urządzenia wyjąć wyczerpaną baterię, na jej miejsce włożyć nową baterię. Zwracać uwagę na poprawną biegunowość. Aby zapewnić poprawne i jak najdłuższe działanie urządzenia, zaleca się używać baterii alkalicznych markowych producentów. W celu wydłużenia żywotności baterii, miernik po około 35 sekundach przejdzie w stan czuwania. Aby ponownie włączyć miernik, należy raz nacisnąć przycisk „MEASURE/ON”. - Włączanie urządzenia Przełącznik z boku urządzenia przełączyć na pozycję „NORMAL” w przypadku pomiarów w zakresie do 10 m, lub na pozycję „LD” w przypadku pomiarów w zakresie powyżej 10 m. Na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym przez około jedną sekundę zaświecą się wszystkie elementy, po tym czasie zaświeci się symbol „0” oraz wybrana jednostka odległości. - Pomiar odległości. Dalmierz jako bazę pomiarową wykorzystuje tylną krawędź urządzenia. Wskazany pomiar zawiera w sobie także długość urządzenia. Zrównać tylną krawędź urządzenia z linią, od której będzie mierzona odległość. Nacisnąć raz przycisk „MEASURE/ON”, włączy się wskaźnik laserowy pokazujący punkt, do którego zostanie zmierzona odległość. Po zmierzeniu odległości będzie słychać krótki sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu ukaże się zmierzona wartość. Podczas pomiaru nie należy poruszać wskaźnikiem, może to zakłócić poprawny pomiar. Wskaźnika laserowego nie należy kierować w kierunku ludzi i zwierząt. Nie wolno promienia laserowego kierować w stronę oczu. W przypadku, gdy na wyświetlaczu ukaże się napis „Error” oznacza to, że przekroczono zakres pomiarowy, lub pomiar nie mógł odbyć się z innych względów. - Wskazówki dotyczące poprawnego pomiaru odległości Niektóre materiały np. zasłony lub rolety mogą pochłaniać fale ultradźwiękowe. W przypadku pomiarów w pomieszczeniach, należy odsłonić okna i upewnić się, że są dobrze zamknięte. Jeżeli w trakcie pomiaru pomiędzy miernikiem, a punktem, do którego mierzona jest odległość występują przeszkody, może to zafałszować pomiar. W przypadku, gdy wynik wykonanego pomiaru nie jest pewny, należy wykonać kilka pomiarów, w celu upewnienia się poprawności wyniku. Jeżeli powierzchnia, do której jest wykonywany pomiar, nie jest płaska i twarda lub pomiar odbywa się w wąskim korytarzu, wpłynie to na poprawność wyniku pomiaru. W przypadku, gdy mierzony dystans wynosi powyżej 15 m. Należy wykonać kilka pomiarów krótszych niż 15 m i zsumować je. - Wprowadzanie pomiarów do pamięci Po dokonaniu pomiaru, kiedy został wyświetlony wynik. Należy nacisnąć przycisk „STORE”, a następnie „M1”, M2” lub „M3” w celu wybrania jednego z banków pamięci. Po zapisaniu wyniku na wyświetlaczu zaświeci się symbol wybranego banku pamięci. Aby zmienić wartość zapisaną w danym banku pamięci należy wprowadzić do niego nową wartość, wg powyższej procedury. Naciśnięcie i przytrzymanie przez około 3 sekundy przycisku „ALL MEMORY CLEAR” spowoduje wymazanie danych ze wszystkich banków pamięci. Podobnie przestawnie włącznika w pozycję „OFF” kasuje zawartość pamięci. - Obliczanie powierzchni i kubatury Po dokonaniu i wprowadzeniu do pamięci trzech wyników pomiarów można obliczyć powierzchnię i kubaturę pomieszczenia. W celu obliczenia powierzchni należy nacisnąć przycisk „AREA”, a następnie wcisnąć dwa przyciski banków pamięci, z których mają zostać pobrane wyniki potrzebne do obliczeń. W przypadku obliczenia kubatury, należy nacisnąć przycisk „VOL”. Miernik automatycznie pobierze dane ze wszystkich banków pamięci, policzy i wyświetli kubaturę pomieszczenia. - Dodawanie i odejmowanie wyników pomiarów: Miernik umożliwia dodawanie i odejmowanie wyników pomiarów zapisanych w bankach pamięci. W celu dodania wyników zapisanych w bankach pamięci (M1 i M2) należy najpierw raz wcisnąć przycisk „ALL MEMORY CLEAR” w celu wykasowania aktualnego wskazania miernika. Następnie naciskając klawisze „+”, „M1”, „+”, „M2”, „+” spowoduje to dodanie wartości znajdujących się w bankach pamięci M1 i M2. W przypadku odejmowania należy wcisnąć sekwencję: „+”, „M1”, „-”, „M2”, „+” spowoduje to odjęcie od wartości M1 wartości M2. W celu wykasowania aktualnej zawartości ekranu należy nacisnąć przycisk „ALL MEMORY CLEAR”. - Inne funkcje miernika W celu podświetlenia zawartości ekranu należy nacisnąć przycisk „LIGHT”. W celu zmiany jednostek pomiarowych należy nacisnąć przycisk „FEET/METER” spowoduje zmianę jednostek pomiarowych z metrów na stopy lub odwrotnie.